Projektarna
 
Prejšnja
Naslednja
lokacija :  Vodnikov trg in Pristaniška ulica, Maribor
avtorji : Rok Benda, udia; Primož Hočevar, udia; Mitja Zorc, udia
investitor : Konstruktor VGR, Maribor
natečaj : 2002 – 1.nagrada 
Projekt : 2002 – 2007
Realizacija : 2007 – 2008
površine (neto) :
- zunanje tržne ploščadi : 5030m2 od tega cca. 1000m2 nadkritih
- notranje tržne površibe (tržna hala, trgovski lokali) : 2340m2
- servis, ostale površine : 2060m2
- parkirna hiša : 8080m2
skupaj: 17510m2
fotografije : Matej Lozar, Robert Avguštin, Damjan Švarc