Projektarna
 

Katja Ševerkar mag.inž.arh.
2009 diploma z odliko pod mentorstvom prof.Florijančiča.
2013 opravljen strokovni izpit in pridobitev licence pooblaščene arhitektke pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije

Miklavž Tacol mag.inž.arh.
2008 diploma z odliko pod mentorstvom prof. Florijančiča
2013 opravljen strokovni izpit in pridobitev licence pooblaščenega arhitekta pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije

doc. Mitja Zorc univ.dipl.inž.arh.

Projektarna je inovativna arhitekturna praksa, ki v vsakem projektu išče specifično.
Podroben vpogled v družbene, kulturne, okoljske, tehnične in organizacijske prvine projektov nam nudi osnovo za konceptualno jasne in materialno domišljene projektne rešitve. S poudarjenim zanimanjem za sodoben detajl, podprtim s proučevanjem tradicije gradnje in izdelovalske obrti, kljubujemo ustaljenim tehnološkim rešitvam. To nas vodi do domišljene, v prihodnost zazrte arhitekture. Projektarna je bila ustanovljena leta 2010 kot projektna povezava arhitektov. Člani Projektarne sodelujejo tudi z drugimi arhitekturnimi praksami ter so aktivni na akademskem področju.